Update time: Aug 02, ore 23
Update time of articles lists: Mar 09, ore 21
← All categories

Caffè storici d'Italia (21/33)

Legenda

Number of tagged articles / all
- Articles
6 / 10
- Caffè storici di Firenze
4 / 5
1
- Caffè storici di Milano
3 / 5
- Caffè storici di Roma
2 / 4
1
- Caffè storici di Torino
1 / 3
- Caffè storici di Trieste
2 / 2
1
- Caffè storici di Venezia
3 / 4
3

Articles 6/10

Caffè Bardi
Caffè Defilla
Caffè Gambrinus
Caffè Meletti
Caffè Pasticceria Piccardo
Caffè Pedrocchi
Caffè Romano
Caffè Tettamanzi
Gran Caffè Margherita
Pasticceria Sandri

Caffè storici di Firenze 4/5

Show non mappable
Caffè Gilli
Caffè Le Giubbe Rosse
Caffè Michelangiolo
Gran Caffè Doney
Paszkowski
Rivoire

Caffè storici di Milano 3/5

Bar Basso
Bar Bianco
Caffè Camparino
Caffè Gnocchi
Santa Tecla (club)

Caffè storici di Roma 2/4

Antico Caffè Greco
Caffè Aragno
Osteria Fratelli Menghi
Sala da tè Babington's

Caffè storici di Torino 1/3

Caffè Baratti & Milano
Caffè Fiorio
Caffé Burello

Caffè storici di Trieste 2/2

Show non mappable
Caffè Pasticceria Pirona
Caffè San Marco
Caffè storici di Trieste

Caffè storici di Venezia 3/4

Caffè Florian
Caffè Quadri
Harry's Bar
Lion's Bar